โพสต์
ชิโรยาฉะ
ชิโรยาฉะ 71 87 6
ติดตาม

สัปดาห์ เดือน
53.3%
อัตราชนะ
+3.8%
ผลตอบแทน
15
ทีเด็ด
1.96
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก