โพสต์
Otto901
Otto901 ชนะ 3/4 451 142 39
ติดตาม

สัปดาห์ เดือน
54.7%
อัตราชนะ
-13%
ผลตอบแทน
53
ทีเด็ด
1.86
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์