โพสต์
คิตากาวะ มาริน
คิตากาวะ มาริน 951 779 130
ติดตาม

48.6%
อัตราชนะ
-14.9%
ผลตอบแทน
35
ทีเด็ด
1.91
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก