โพสต์
My love 78
My love 78 ชนะ 4/5 3.5K 11.0K 594
ติดตาม

🔥ซื่อตรง จริงใจ รับผิดชอบ🔥ไม่ใช้หน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตัวเอง* และ ผู้อื่น* ยึดถือความถูกต้องเป็นที่ตั้งอันสูงสุด🔥

61.1%
อัตราชนะ
+4.3%
ผลตอบแทน
18
ทีเด็ด
1.92
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์