โพสต์
พ่oน้องนาย
พ่oน้องนาย 60 176 36
ติดตาม

66.7%
อัตราชนะ
+18%
ผลตอบแทน
27
ทีเด็ด
1.85
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก