โพสต์
Gunners1990
Gunners1990 761 91 70
ติดตาม

45.8%
อัตราชนะ
-21.3%
ผลตอบแทน
24
ทีเด็ด
1.91
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์