โพสต์
IS NOY EYE
IS NOY EYE ชนะ 12/18 1.7K 163 141
ติดตาม

57.4%
อัตราชนะ
-3.7%
ผลตอบแทน
47
ทีเด็ด
1.78
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์