โพสต์
เฮีย มอ ล้มโต๊ะ
เฮีย มอ ล้มโต๊ะ ชนะ 14/20 552 114 42
ติดตาม

37
ทีเด็ด
1.91
ค่าน้ำเฉลี่ย
67.6%
อัตราชนะ
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์