โพสต์
gogre za
gogre za ชนะ 3/4 1.6K 420 192
ติดตาม

45.9%
อัตราชนะ
-19.4%
ผลตอบแทน
37
ทีเด็ด
1.83
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์