โพสต์
ซัดเต็มข้อ
ซัดเต็มข้อ ชนะ 5/8 3.3K 318 196
ติดตาม

สัปดาห์ เดือน
57.7%
อัตราชนะ
-6.9%
ผลตอบแทน
26
ทีเด็ด
1.79
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์