โพสต์
โงกุน
โงกุน ชนะ 11/15 1.3K 1.4K 134
ติดตาม

➕บวกไว้ก่อน พ่อสอนไว้➕

สัปดาห์ เดือน
69.6%
อัตราชนะ
+27%
ผลตอบแทน
23
ทีเด็ด
1.94
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์