โพสต์
ตัวเลข ไม่เคยโกหกเรา
ตัวเลข ไม่เคยโกหกเรา 221 30 42
ติดตาม

63.6%
อัตราชนะ
+15%
ผลตอบแทน
22
ทีเด็ด
1.98
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก