โพสต์
ทีเด็ดเต็มคำ
ทีเด็ดเต็มคำ 71 60 16
ติดตาม

สัปดาห์ เดือน
38.5%
อัตราชนะ
-22.3%
ผลตอบแทน
26
ทีเด็ด
1.92
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก
    ซับสไครบ์