โพสต์
The Normal Man
The Normal Man 4.4K 1.2K 1.2K
ติดตาม

31.6%
อัตราชนะ
-36.2%
ผลตอบแทน
19
ทีเด็ด
1.96
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก