โพสต์
The Normal Man
The Normal Man 4.7K 1.3K 1.3K
ติดตาม

สัปดาห์ เดือน
66.7%
อัตราชนะ
+6.4%
ผลตอบแทน
21
ทีเด็ด
1.99
ค่าน้ำเฉลี่ย
รวม ทีเด็ด ทอปปิก