วุฒิ นาจหลวย
วุฒิ นาจหลวย 53 30 4
ติดตาม

19
ทีเด็ด
1.98
ค่าน้ำเฉลี่ย
63.2%
อัตราชนะ
รวม ทีเด็ด ทอปปิก